baranyai józsef                  rendszerváltás magyar módra 

    elnyomás                                   forradalom

  • Parancsuralom. Megfélemlítés. Kiszolgáltatottság.  Megtorlás.  Fenyegetés. Tiltás. Tűrés.  Ki nem mondható szavak és mondatok. Kiegyezők és szembeszegülők. Koncepciós perek.  Történelmi lejtmenet.    Ami változatlan! Nem volt és  nincs esélyed a hatalommal szemben.          

    Magyar rendszerváltás. Már látszólag szabadok vagyunk. Szétszakíttottuk a láncot. De az még ott van a kezünkön.  A múlt terhes, rossz öröksége még rajtunk. Velünk van.   Nem tudunk meg talán nem is akarunk szabadulni terhes múltunktól. Már akkor nyilvánvaló volt, hogy a békés átmenet csupán félmegoldást jelent. Esélyt biztosít a múlt kozmetikázott továbbélésére. Csúszópénz, összeköttetés, kapcsolat, erősebb érték maradt mint a tehetség, tudás vagy kreativitás. Ez az örökség, a ránk ragadt múlt a haladást gátló fő  nehezékünk.

  • Forradalom. Békés. Célratörő. Helye van lázadásnak és szerelemnek. Nem az elégedetlenség halmazából előzuduló tömeg, hanem  a változtatás iránti szándék egyesülése. Forradalom, ami leváltja azt ami volt. Forradalom. Nem csupán változás hanem váltás, katarzissal. Megtisztulás.  Forradalom erőszak és fegyverek nélkül. A győztes jogán és nem kiegyezéses alapon történő hatalomátvétel.

  • Ami lett... 

  • Forradalom helyett kiegyezésen alapuló békés átmenet. Kiegyezéses hatalomváltás, amiből kihagyták a népet. Azok egyezkedtek, akik odafértek. A kiegyezés  megkerülte, leelőzte és ellopta a forradalmat. Engedményekért eladott győzelem, megalkuvással szerzett hatalom.  

  • Ami lett...
  • Békés rendszerváltás, ami csupán óvatos reparálás lett.  Erőtlen és alkalmatlan megoldás a  diktatúra lezárására. A magyar rendszerváltás nem több egy rossz kiegyezésen alapuló hatalomátadásnál, amin a vesztesek többet nyertek mint a győztesek.

  • Kép szöveg nélkül...

  • Rendszerváltás. Ami lett. És amire gondolsz.  Mert a gondolat szabad és teljesebb mint bármilyen leírt szöveg. Talán jön egy nemzedék, aki majd tudja, hogy mit tegyen! 

      CSALÓDÁS


A magyar emberek többsége kudarcként élte meg a rendszerváltást. Nem erről volt szó,  nem ezt ígérték, nem ezt akarták. A csalódottak szerint  a magyar rendszerváltás nem hozott gyökeres változást, alig lett több a címer cseréjénél.

 

    ELÉGEDETLENSÉG

A pártállam jogállami eszközökkel való lebontása elvi szinten is kudarcot szülő megoldásnak mutatkozott. A békés forradalom helyett békés átmenet lett, melyre a koronát a paktum jelentette. A paktum véglegesítette a múlt továbbélését. Hét ember egyezett meg az ország sorsáról, az ország főbb ügyeiről, ugyanúgy mint azt korábban az MSZMP politikai bizottságában tették. A jogszabályok változtak, de maradt a kádári struktúra, a kádári gondolkodás. A diktatúra ilyen módon történő lezárása nem volt méltó történelmünkhöz. Az elégedetlenség 25 év után sem csökkent és nem is fog, amíg helyére nem kerül a jó és a rossz, amíg nem lesz jólétet teremtő politika.

    

    REMÉNY 

Él a remény, hogy eljön az idő, amikor egyet akar a politika és a nép. Amikor szabadságot, demokráciát, jólétet hozó törvények és tettek garantálják Magyarországon az ország felemelkedését, az egyén boldogulásának széleskörű lehetőségét, azt, hogy a jólét és ne a szűkölködés legyen a meghatározó. Forrás: A rendszerváltás titkos forgatókönyve című mű                                                                                            

                                                                                                                

   Magyarnak lenni...                                                                                                                                                                                                                Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke 1910-
ben a következőket mondta Budapesten, az Országházban:                                  
„Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak múltjáért.
Amikor Amerika még Európa méhében volt, Magyarország gátolta
meg a barbárság elterjedését és őrizte a civilizált világ biztonságát.
Washington népe csudálattal adózik az önök nagy, bátor királyai előtt.
Nincs dicsőbb történelem, mint a magyar nemzet története.”                            

Magyarország több mint ezer éve ország Európában, s majd száz éve
megcsonkított ország az, amelyik Európa védőbástyája volt.                            

Ország, melyet népe szenvedéséből nyert hittel épített,
Ország, ahol az ellenség láttán sem szűnt az ellenségeskedés,
Ország, ahol ifjak forradalma kényszerítette ki a változást.                                                                                                                                              

Baranyai  József