•   RENDSZERVÁLTÁS
 • Tartalom

Rendszerváltás 1 menüpont alatti tartalom:                          

  A RENDSZERVÁLTÁS TITKOS FORGATÓKÖNYVE

Rendszerváltás 2 menüpont alatti tartalom:                                                  

  A JÖVŐKÉP HIÁNYA

Rendszerváltás 3 menüpont alatti tartalom:

  A KIVÁLASZTÁS

Rendszerváltás 4 menüpont alatti tartalom:

 • A magyar emberek olyan rendszerváltást akartak, ami valóban leváltja azt amiben részük volt és  olyan országot hoz létre, ahol majd több lesz a jó és kevesebb a rossz. Olyan országot akartak, ahol szabadságot, demokráciát, jólétet hozó törvények születnek. Ők nem csak változtatást, hanem váltást akartak. Új rendszert a régi helyett, mert nem csupán a régi reparálása, átszabása volt a cél.

 • A diktatúra megfélemlítésen, megtorláson alapuló, elnyomó, parancsuralmi  rendszer.  

 • A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS


  A rendszerváltás alapvető dilemmája a változtatás módja: kiegyezés vagy forradalom, forradalom vagy kiegyezés? Amikor forradalmat említünk, akkor persze nem fegyverropogásos, barikádos forradalomra gondolunk, hanem olyan bársonyos, kulcscsörgetős forradalomra, mint amilyen a cseheké volt. Nálunk kiegyezésen alapuló békés átmenet révén jött létre a számtalanszor megkérdőjelezett, eredményeit illetően jogosan vitatott rendszerváltás, mert a kiegyezés leelőzte a forradalmat, vagy inkább megkerülte azt.

  A magyar állampolgárok meghatározó számban kudarcként élték meg a békés átmenet révén megvalósuló rendszerváltást, ezért fölöttébb kíváncsiak arra, milyen okok, milyen rendezőelvek, milyen alkuk és kompromisszumok játszottak közre a rendszerváltás ilyeténképpen történő alakulásában. Azt tudjuk, hogy Antall József a rendszerváltás levezénylésére megválasztott miniszterelnök nem forradalmár hanem tipikus kiegyező volt. Deák utódjának tekintette magát, de az ő alkuja, kiegyezése jóval rosszabb, sikertelenebb lett mint Deák kiegyezése.

  A békés átmenet az igazi változások bekövetkezte helyett az átmentés lehetőségét jelentette. Ennek tragikus következménye lett, hogy a békés átmenet átmentette a diktatúrában megismert, gyakorta megélt félelmet is. Nem lett megtisztulás! Senki nem mondta ki, hogy vége, vége annak ami volt, vége a félelemnek! Ehelyett átmenetről, folytonosságról szónokoltak. Nem épültek ki azok az intézmények, azok az ellenőrző mechanizmusok, amelyek az állampolgárok számára biztonságérzetet jelenthetnének, a biztonság megélését biztosíthatnák a diktatúrából címercserével átmentett hatalomérvényesítési technikákkal szemben.

  Az, hogy az ügyészek, bírák nem lehetnek párt tagjai nem eredményezte azt is, hogy a régi emberek helyébe újak léptek. Hogyan lehet az, hogy akik tegnap még a diktatúra szabályai szerint jártak el ügyeinkben, a diktatúra felfogása szerint emeltek vádat és ítélkeztek, azok egyik napról a másikra egy teljesen más értékrend, teljesen más erkölcsi felfogás, a demokrácia szabályai szerint képesek ugyanezt tenni, azért mert kiléptek az állampártból, és már nem tagjai sem annak sem egy másik pártnak?

  Lényeges kérdés, hogy Antall József mennyire volt felkészült politikus e speciális történelmi helyzet megoldására, arra, hogy a diktatúrából átvezesse a demokráciába az országot, hogy a huszadik század végén, egy hihetetlenül gyors változásokkal teli időszakban legyen az ország miniszterelnöke? Senki nem vitatja Antall műveltségét, intelligenciáját. Antall mint történész jól ismerte a múltat, az igazi kérdés azonban az, hogy ugyanilyen tájékozott volt-e az ország jövőjét meghatározó kérdésekben is? Rendelkezett-e elég széleskörű tájékozottsággal, ismerte-e a világ fejlődését meghatározó politikai, gazdasági folyamatokat, azok jellemzőit, sajátosságait, amely tudás birtokában képes lehetett volna felmérni az ország geopolitikai helyzetéből, természeti és emberi erőforrásaiból adódó lehetőségeit és helyesen megválasztani a szükségszerűen követendő illetve járható utat?

  Mint kiderült, Antallnak nem volt használható, gyakorlatba átültethető jövőképe, nem látta a világ fejlődését meghatározó irányzatok figyelembevételével meghatározható fejlődési pályát. Antall megnyilatkozásaiból az volt leszűrhető, hogy keveset tudott a globalizációról, a világ jelenlegi fejlődését meghatározó folyamatról, nem ismerte a globalizáció hatásmechanizmusát, így nem is láthatta a globalizációban rejlő lehetőségeket.

  Antall mint történész igen keveset értett a gazdasághoz, nem tudta mit kellene tenni ahhoz, hogy magasabb fejlődési pályára álljon a gazdaság, hogy dinamikusabban növekedjen a GDP. Többször hangoztatta, ne higgyenek a csodát, gyorsabb fejlődést ígérőknek, csak az a botladozós, nehézségekkel teli út és araszolva haladás létezik, amely kormányzása idején jellemezte a magyar gazdaság fejlődését.

  Antall tipikus kiegyező személyiség volt, mi több a kiegyezés virtuóza. Magyarországnak viszont ebben az időben egy bátor, kezdeményező, az előrevivő konfrontációt is vállaló, a legmerészebb lépések megtételére kész és képes miniszterelnökre lett volna szüksége. A szükségszerűen radikális változások helyett így csak szolid változtatás lett, a meglévő kozmetikázása, átszabása, reparálása. Új címer, új szólamok, új ígérgetések!

  Valójában itt semmi nem lett igazán elrendezve. Történtek lépések, változtatások, de a rendszerváltás nem lett befejezve, megrekedt valahol félúton. A demokrácia hiányosságait a mindennapi életünkben tapasztaljuk, a gazdaság rossz fejődési pályára lett állítva, a gazdaság torz szerkezete alkalmatlan a létező lehetőségek, emberi és természeti erőforrások figyelembevételével elérhető gazdasági növekedés megvalósítására. Több gazdasági szakértő is felvetette, hogy a békés átmenet átemelte a kádári időkben kialakult kapcsolati hálót és vele együtt a korrupciós modellt is, amely a rendszerváltást követően teljesedett ki igazán.

  Elmondható, hogy akarva, akaratlanul a rendszerváltás titkos forgatókönyve valósult meg. A rendszerváltás miatti elégedetlenség következményeként az MDF elveszítette szavazóbázisának jelentős részét, de ez csekély vigasz azok számára, akik egy szebb jövőt, emberibb életet reméltek a rendszerváltástól, mert az elveszett idő, az elveszett
  lehetőségek nem hozhatóak vissza, nem pótolhatók.