• Vitathatatlan, hogy az Antall-kormányra rengeteg megoldandó feladat várt. A problémák özönével kellett szembe nézni. Még itt voltak a szovjet csapatok, alig volt az országnak devizatartaléka, kicsi volt az olajtartalék, hatalmas a törlesztendő adóság, mindez kezelendő feladatot jelentett.

  Az Antall-kormány előtt álló feladat alapjaiban kettős volt: az egyik az ország működésének biztosítása, a másik a történelmi léptékű változások megtervezése, előkészítése és levezénylése. A kormányzati struktúrát, a kormányzási technikát ehhez igazodva kellett volna kialakítani.

  Antall József megválasztott miniszterelnök számára a járható út az lett volna, ha olyan összetételű kormányt állít fel, amelynek egyik része a napi működési gondokkal, problémákkal foglalkozik, az ország működésének a biztosítását szervezi, intézi, a kormány másik fele viszont kizárólag új, a nyugati felfogás szerinti demokrácia iránt elkötelezett és rátermett kormánytagokkal a váltást, a változást tervezi illetve szervezi.

  Az Antall-kormány struktúrájában, intézményi hátterét tekintve és létszámában sem volt alkalmas arra, hogy ilyen léptékű, ilyen horderejű és volumenű feladattal megbirkózzon. Ekkora feladat sikeres elvégzéséhez legalább kétszer ekkora, jól szervezett, a nyugati felfogás szerinti demokrácia és jogállam létrehozása iránt elkötelezett, jól képzett, kreatív emberekből álló kormányapparátusra lett volna szükség.

  A pragmatikus megoldást az jelentette volna, ha konkrét feladatok elvégzésére tárca nélküli miniszterek, kormánybiztosok, miniszteri biztosok irányításával átmeneti időszakra, meghatározott időtartamra olyan hivatalok, struktúrák jönnek létre, amelyek csupán a feladat elvégzéséig állnak fenn. Antall mellé abban az időben legalább kettő vagy három miniszterelnök-helyettes vagy államminiszter kellett volna, akik koordinálják a napi kormányzás, továbbá a változtatások levezénylésének feladatait.

  Mindezek előtt azonban szükség lett volna egy olyan kormányzati hivatalra, ahol az arra alkalmas és az új rendszer iránt elkötelezett stratégák, főként gazdasági szakemberek kidolgozzák a változások levezényléséhez szükséges stratégiai terveket, cselekvési programokat. Az akkor hatalmon lévőknek azzal is tisztában kellett volna lenni, hogy a rendszerváltás utáni kormányzat hivatali ideje a változások végig vitele szempontjából olyan egyszeri kivételes lehetőség, olyan kitüntetett időszak, amely nem adatik meg még egyszer.

  Látni kellett volna, hogy ez az időszak az, amikor a társadalom akarja, sőt elvárja változtatásokat, később már a társadalom is inkább nyugalomra vágyik, másrészt beállnak a dolgok és inkább a változásoktól való idegenkedés lesz a meghatározó, a változásokat ellenzők hangja, érdekérvényesítő képessége jóval erősebb lesz.

  Antall József miniszterelnöki tevékenységének megítéléséhez mindezt és még számos egyéb tényezőt szükséges figyelembe venni. Antall József kulcsszereplője volt a rendszerváltásnak, az ő akkori tettei, döntései határozták meg és határozzák meg egy darabig Magyarország sorsának alakulását. Generációkra kihat az, hogy a rendszerváltást követően mit tett, illetve mit nem tett meg Antall József az első szabadon választott miniszterelnök.


  ANTALL  EMBEREI


  Sokat hallott érv, hogy az Antall-kormány megkifogásolt sikerességét az is befolyásolta, hogy a miniszterelnök kevés szakértelemmel bíró ember közül választhatott, ezért kellett a régi rendszer szakembereire támaszkodni. Egyesek szerint viszont az igazság az, hogy Antall az ellenzéki oldalról bizalmasai körén kívül mást nem is óhajtott bevonni a kormányzásba, főként nem a liberálisokat. Antall inkább választotta a volt kommunistákat mint az ellenzéki oldalon lévő liberálisokat.

  Tény, hogy Antall József a szűk baráti köréből, volt osztálytársai közül vagy az általuk ajánlott személyekből választotta ki a kulcspozíciókba kerülő vezetőket, ami azt a feltevést erősíti, hogy valójában bizalmatlan ember volt, aki nem szívesen osztotta meg a hatalmat ismeretlenekkel, idegenekkel. Lehet, hogy az ő közvetlen környezetében kevés volt a jó szakember, ugyanakkor a rendszerváltásban résztvevő más pártok és a párton kívüliek, az állampárt ellenzékének számítók köreiben viszont bőven volt, sőt az MDF berkeiben, vagy akár az MDF holdudvarában is szép számmal találhatott volna alkalmas szakembert.

  Emiatt nem kevesen méltatlankodtak pártja, az MDF köreiben is, hogy Antall a nevükben, de nélkülük kormányoz, inkább a volt kommunistákkal dolgozik együtt. Az MDF részéről főként az alsóbb szinteken erősödött a bírálat hangja, hogy ez már majdnem olyannak látszik mintha egy titkos koalíció lenne a kommunistákkal, de nem a parlamentben ülőkkel, hanem a parlamenten kívüli láthatatlan táborba tartozókkal, hiszen a kormányzati hivatalokban jóval több volt a régi rendszer embere, mint az új rend híve. 

  Nem volt alaptalan a bírálat és méltatlankodás, hiszen például Antall József, majd Boross Péter közvetlen munkatársa volt helyettes államtitkárként az a Szilvássy György, aki a diktatúra pártelitjének fiatalabb generációjához tartozott, az MSZMP majd az MSZP tagja volt, és aki később Gyurcsány Ferenc kormányában lett titokminiszter. Szilvássy György Antall és Boross miniszterelnöksége alatt a MEH helyettes gazdasági államtitkáraként döntött gazdasági ügyekben és privatizációs ügyekben és feltételezhető, hogy nem a jobboldali kérelmezők, igénylők, inkább a volt pártelithez tartozó ismerősök kéréseit vette figyelembe.  

  Az Antall-kormány helyettes államtitkáraként Szilvássy György engedélyezte, hogy 1993 őszén az öszödi kormányüdülő telkéből kihasítsanak egy darabot és az ezen a vízparti telekrészen lévő 300 négyzetméteres, kétszintes, négy lakosztályos villát Gyurcsány Ferenc cége lízingbe vehesse. Majd a miniszterelnöki hivatal visszabérelte a villát, így Gyurcsány cége a bérleti díjból fizethette a lízingdíjat. A történet része az is, hogy a Gyurcsány cégéhez került muzeális értékű villa az átkosban Horn Gyula és Marjai József miniszterelnök-helyettes kedvelt lakosztálya volt, amit 1993-ban a Kaposvári Építőipari Szövetkezet és a Ganda Kft. 40-50 millió forintból újított fel és bútorozott be, mielőtt az Antall József miniszterelnöksége idején a Miniszterelnöki Hivatal azt lízingbe adta Gyurcsány Ferencnek, pontosabban Gyurcsány Ferenc cégének. A döntés még Antall József miniszterelnöksége idején született, de a szerződést már Boross Péter miniszterelnöksége alatt kötötte Gyurcsány Ferenc a Miniszterelnöki Hivatallal.  A futamidő végén Gyurcsány Ferenc cége nagyjából 5 millió forintért vásárolhatta meg az ingatlant, amit egy későbbi időpontban eladtak, majd utána többször is gazdát cserélt. A sajtóban ezzel kapcsolatosan megjelent cikkek negyedmilliárdos vételárat emlegettek.