• A GAZDASÁGI RENDSZERVÁLTÁS KEZDETE 


  Magyarországon a gazdasági rendszerváltás a politikai rendszerváltásnál jóval előbb, már a nyolcvanas években elkezdődött és valójában a politikai rendszerváltáshoz vezető út kikövezését eredményezte. A gazdasági rendszerváltás elindítása az önmagukat reformkommunistáknak nevező politikusok érdeme volt.

  Az 1968 évi, Nyers Rezső nevével fémjelzett gazdasági reform még csak a szocialista gazdaság szerkezetében hozott változást, de nem eredményezte a szocializmus eszméjétől idegen felfogást realizáló gazdasági struktúra megjelenését. Nem így az 1981 évi, kisvállalkozások létrejöttét engedélyező gazdasági reform, amely nem csupán a szocialista gazdaság megreformálását, színesebbé tételét jelentette, hanem teret nyitott a piacgazdaság kiépülésének.

  A piacgazdaság meghatározó tényezője az önérdekű szerveződés és nem az, hogy a tulajdont milyen jelzővel illetik. Nem véletlen, hogy az önérdekű szerveződést eleve kihagyták a szocializmus receptjéből. 1981 után a kisvállalkozások létrejötte voltaképpen az önérdekű szerveződés beindulását és mind szélesebb körű érvényesülését jelentette. Magánszemélyek, öncélú gyarapodásuk érdekében az állam által engedélyezett szervezeti formákat hozhattak létre, ami egyrészt a gazdasági alapú szervezkedés korlátozott lehetőségét jelentette, másrészt a szocialista egyenlősdi elvének burkolt feladását.

  Ennek következtében Magyarországon 1981 után kialakult az a vegyes gazdaság, amelyben a szocialista típusú vállalatok, szövetkezetek mellett az önérdekű szerveződés eredményeként már jelen voltak a kisszövetkezetek, szakcsoportok, gmk-k is, amelyek a szervezeti struktúra, a működési szabályzat kialakítása, a jövedelem felosztása tekintetében jelentős autonómiát élveztek. A kisvállalkozások létrejöttének, ezáltal az önérdekű szerveződésnek az engedélyezése magával hozta a verseny részleges szabadságát, egyfajta versenyhelyzet létrejöttét és az önerőből történő érvényesülés szabadságának korlátozott mértékű létezését.

  Az országban igen kevés lehetett azoknak a száma, akik pontosan tudták, világosan látták, hogy mi is történik Magyarországon a nyolcvanas évek elején. Az önmagukat reformkommunistáknak valló politikusok közül sem túl sokan lehettek, akik tisztában voltak vele, hogy a szocialista gazdaság vegyes gazdasággá alakul át, a szellemet kiengedték a palackból, azt visszazárni többet nem lehet.

  A kisvállalkozások létrejötte egyben konfliktusforrások telepítését is jelentette, hiszen a gazdaság szerkezetében végbemenő változások folytán naponta szembesültek egymással a szocialista gazdaság és piacgazdaság formációi és jövedelemviszonyai. A szocialista gazdaság és a piacgazdaság strukturális jellemzőinek együttléte folyamatos konfliktushelyzetet eredményezett a megrendelések elnyerése, a piacok megszerzése tekintetében, de konfliktushelyzetet eredményezett a szervezettség, hatékonyság, a jövedelem felosztás vonatkozásában is.

  A gazdasági rendszerváltás kemény küzdelmek, folyamatos ütközések közepette haladt előre. Az ebben érdemet szerző, a kisvállalkozások létrejöttéért, majd fennmaradásáért küzdő politikusok reformkommunistáknak hitték és nevezték magukat, de valójában ők már inkább európai szocialisták voltak. Ők vállalták az ütközést a vállalkozásokat ellenző, visszarendeződést követelő keményvonalasokkal.

  1983 év végén, amikor már tisztán láthatóvá vált az egyenlőségen ütött rés, a keményvonalasok közül a kőkemények a szocializmus elárulásával vádolták meg a reformkommunistákat. A ’83-as év még a fogáskeresés éve volt, mindkét oldalon a saját igazukat alátámasztó érvek után kutattak. A rendszeren ütött seb súlyossága egy nagy belharc, egy belső összecsapás, leszámolás halaszthatatlanságát mutatta.